Sain tälläisen hienon tunnustuksen Marikalta ja Pinkladylta

1704446.jpg

Here the rules:
Säännöt:

1. The winner can put the logo on his/her blog./
Voittaja voi laittaa logon blogiinsa.

2. Link the person you received your award from./
Linkitä siihen blogiin, josta palkinnon sait.

3. Nominate at least 7 other blogs./
Nimeä vähintään 7 muuta blogia palkinnon saajiksi.

4. Put links of those blogs on yours./
Laita noiden blogien linkit sivullesi.

5. Leave a message on the blogs of the boys/girls you've nominated./
Jätä viesti blogeihin, jotka nimesit voittajiksi.

I give an Award to:
Annan tunnustuksen seuraaville blogeille:

Värkkööksiä

Täti punaisen askartelut

Maria H. Värkkäilee

Helkan Väkerryksiä

Pipaiitan kädenjäljet

Allun oma blogi

Korttikellari